RYOKUOUSHOKUSHAKAI

creative direction : Masatoshi Arai

art direction : Takumi Kawamoto

design : Yurie Ishida

photo : Ryo Hanabusa

art : Kousaku Morii

flower : Genki Tanaka

production management : Naoko Matsuura , Ayaka Ugajin

@Tokyo
In Tokyo